Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.
Emile Raux